Werkstress bespreekbaar maken

Werkstress is taboe

Vandaag is de start van de werkstress week. Een landelijke campagne om wat te doen aan te veel werkstress. Want wat blijkt: Stress op het werk is een onderwerp waarover men liever niet praat. Niet met de collega’s, niet met de chef, niet met personeelszaken.
De angst zit er stevig in (op zich al een bron van stress). Men is bang dat er een negatieve beoordeling volgt als men toegeeft werkstress te ervaren, 16 procent vreest gezichtsverlies en 14 procent denkt zelfs zijn baan kwijt te raken.
Ook de leidinggevende heeft een drempel om over werkstress te beginnen omdat men denkt dat er sprake is van privégerelateerde zaken en soms ook omdat men het gevoel heeft de werkstress zelf te hebben veroorzaakt.

Werkstress kost geld

Ruim 1 op de 8 werknemers heeft werkstress en TNO heeft uitgerekend dat dit 2,2 Miljard per jaar kost. Voor werkgevers is het uit kostenoverweging dus al belangrijk om in te grijpen, maar ook vanuit het menselijk oogpunt.
Indien een medewerker Burnout raakt is de werkgever het slechtst uit. Een medewerker met Burnout verzuimt maandenlang. Maar ook een stevige overspannen medewerker (zie voor het verschil hier: Burnout of overspannen) kan een tijdlang niet voluit functioneren. En de verborgen capaciteitsverliezen als gevolg van sluimerende werkstress zijn niet te becijferen.

Werkstress is ongezond

Door werkstress werk je minder goed

Door werkstress werk je minder goed

Medewerkers besteden een groot deel van hun tijd op het werk. Daarnaast nemen ze problemen van het werk vaak mentaal mee naar huis. Ons stress-systeem is vanwege zijn aard erg ongezond voor mensen die langere tijd onder stress staan. Het is er eigenlijk voor bedoeld om in momenten van stress goed te kunnen reageren, niet om continu onder druk te staan. Kortdurende stress maakt je alert en verbetert je capaciteit om te reageren. Langdurige stress ondermijnt je immuunsysteem en afweer. Je wordt vaker ziek en hebt minder afweer tegen allerlei ernstige aandoeningen.
Indien medewerkers dus een groot deel van hun tijd onder stress staan lopen ze een grote kans om ziek te worden, af te knappen.

Beter omgaan met Werkstress

De werkgever zal dus beter moeten leren omgaan met en luisteren naar medewerkers. Alleen dan zal er duidelijk worden of en hoeveel werkstress de medewerkers ervaren. Natuurlijk zijn er ook zaken die privé gerelateerd zijn: waar de werknemer werkstress van krijgt speelt vaak ook privé. En een lastige privé situatie zal ook op het werk meespelen. Maar bij goed werkgeverschap hoort het goed omgaan en mede-zorg hebben voor de gezondheid van de medewerker.

De werknemer mag zich meer uiten over de stress. Het is geen schande als je werkstress ervaart. Dat hebben blijkbaar miljoenen mensen! Maar het is wel ongezond om er in te blijven zitten: op den duur word je geheid ziek!

Training omgaan met werkstress

Graag help ik uw medewerkers om te leren omgaan met werkstress. In de training worden cognitieve vaardigheden aangeleerd die ertoe leiden dat men stressbestendiger wordt en beter leert communiceren over de werkstress en de eigen behoeftes om erger te voorkomen. Meer informatie: http://ontspannu.nl/Stress-en-Burnout.php

Fred Steetsel
Ontspannu!
http://www.ontspannu.nl
06-48616990

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *